LOGO EN HUISSTIJL

Een onderscheidende identiteit staat of valt met een herkenbare huisstijl en een memorabel projectlogo. Ons team ontwerpt, met de gezamenlijke strategie en de beoogde doelgroep in gedachten, voor ieder nieuwbouwproject een passende huisstijl en logo die tijdloos zijn en blijvende waarde bieden.

Een huisstijl omvat een combinatie van een projectlogo, kleuren, lettertypes en fotografie die gezamenlijk de uitstraling van het nieuwbouwproject bepalen. Het vormt als het ware de visuele identiteit van het project en is daarom van onschatbare waarde voor een succesvolle verkoop.

Er is maar één kans om een eerste indruk te maken, en daarom is het van essentieel belang dat deze indruk positief is. Een sterk logo speelt hierin een cruciale rol. Het logo geeft een bepaalde sfeer en identiteit aan uw nieuwbouwproject en draagt bij aan het succes van de verkoop. Ons team ontwerpt logo’s op basis van uw verkoopstrategie, waarbij we de designopties zorgvuldig met u afstemmen. We bespreken met u waarom bepaalde designkeuzes zijn gemaakt en samen kiezen we het logo dat het meest in het oog springt.

Door consistentie te handhaven in de huisstijl, zowel in print als online, zorgen wij ervoor dat uw project direct herkenbaar wordt voor de doelgroep. Dit geeft het project een sterke identiteit en zorgt ervoor dat het meer tot leven komt voor potentiële kopers.